Какво е неудобството?

Защо се чувстваш неловко? Как да престанеш да се чувстваш неловко?

Ако винаги си бил центърът на вниманието и внезапно си встрани, можеш да се чувстваш не на място. По подобен начин ако винаги си гледал отстрани и внезапно си изтласкан на сцената, можеш да почувстваш непокойствие. Един много зает човек, който няма нищо за правене, и един отпуснат човек, който е изправен пред отговорности, могат също да почувстват неспокойствие.  Ако си свикнал да даваш заповеди на другите и внезапно трябва да получаваш заповеди, или ако обикновено следваш заповеди, но си поставен в ситуация, в която трябва да даваш заповеди, можеш да се почувстваш не на място. Да се чувстваш не на място може да блокира здравия разум и да изкриви логиката.

530024_235084556614233_1566073438_n

Ако ситуацията, в която си, е неизбежна, изтърпи я. Ако може да се избегне, избегни я. Ако чувстваш, че тя може да разшири способностите ти, премини през нея с усмивка.

Обичай нещо от неловката ситуация. Това ще увеличи твоята зона на комфорт. Когато твоята зона на комфорт се увеличи, никой не ще може да ти натиска бутоните и ще станеш уравновесен и непоклатим. Всяка неловка ситуация е тест за това колко на дълбоко си в знанието.

meditation_carosel_01

Какво е амбиция?

Амбицията показва липса на самоувереност. Ако знаеш, че лесно можеш да постигнеш нещо, ти няма да си амбициозен; ти просто ще бъдеш уверен за него. Твоята амбиция показва предизвикателство и несигурност, което е противоположно на самоувереността. Така че този, който е напълно уверен в себе си, не може да бъде амбициозен; нито пък човек, на който напълно му липсва увереност. За да имаш амбиция, трябва да имаш малко увереност и пълно непознаване на Аз-а. Почти невъзможно е да имаш пълна увереност без Себе-познание.

Хората се гордеят с това, че са амбициозни. Мъдрият само ще им се усмихне.

Не можеш да бъдеш амбициозен за нещо, което знаеш, че можеш да постигнеш лесно. Можеш да бъдеш амбициозен единствено за нещо, което изисква някакво усилие, което поставя предизвикателство и за което не можеш да бъдеш сигурен, че ще постигнеш. Амбицията отнема радостта от момента.

С познание за Аз-а, не остава нищо за постигане, понеже цялата природа на творението е просто една игра, проява на твоето собствено съзнание.

music-02

Със Себепознание нищо не е предизвикателно за теб, нито пък е необходимо да полагаш усилие. Природата е готова да изпълни твоите намерения дори преди да са възникнали, като не ти дава шанс да жадуваш или желаеш. Природата не позволява на мъдрия да има желания или амбиции, нито позволява на немъдрия да изпълни своите желания или амбиции, или да се откаже от тях.

Advertisements