Желания

Изображение

Как  възниква  желанието?   Едно  желание  възниква при спомен от приятно преживяване или от минали впечатления. Едно желание би могло също да възникне при слушане. Събирането с определени хора или на определени места може да предизвика желания.  Нечия чужда нужда или желание може да се прояви в теб като твое собствено желание. Когато някой е гладен, може да пожелаеш да го нахраниш, или ако някой иска да говори с теб, в теб може да възникне спонтанно желание да говориш с него.

Съдбата, или определено събитие, в което имаш отредена роля, може да предизвика желание, но ти няма да осъзнаваш причината за действията си. Например, един господин в Квебек, Канада, строил пътища и работил в една ферма 30 години, без да знае за какво – фермата е била предопределена да стане нашият Ашрам в Монреал, а пътищата, които той построил, са пътищата, които ние използваме днес.

Желанията възникват от само себе си, без да те питат. А когато се появят, какво правиш с тях? Ако кажеш, че не искаш да имаш никакви желания, тогава това искане се превръща в друго желание.

Ще ти подскажа: ако искаш да отидеш на кино, трябва да си купиш билет и да го дадеш на проверяващия. Ако задържиш билета, как ще влезеш? По същия начин, ако искаш да бъдеш приет в университет, трябва да попълниш молба за кандидатстване и да я предадеш. Не можеш да я задържиш.

Изображение

Така, по пътя на живота, трябва да предаваш желанията си, а не да ги задържаш. Когато постоянно предаваш желанията си, тогава възникват по-малко желания.

Нещастни са тези, които продължават да желаят, а желанията им не се изпълняват. Малко по-щастливи са тези, чиито желания са изпълнени след дълъг период от време. По-щастливи са онези, чиито желания се изпълняват веднага щом възникнат. Най-щастливи са онези, които нямат желания, понеже те са удовлетворени дори преди да се е появило желанието.

Изображение

Advertisements