Притеснение

Главата се тревожи, а сърцето чувства. Двете не могат да функционират едновременно. Когато чувствата доминират, тревогата се разтваря.img_7814

Ако много се тревожиш, чувствата ти умират и се заклещваш в главата си. Тревогите правят ума и сърцето ти инертни и притъпени. Те ти открадват енергията и ти пречат да мислиш ясно. Тревогите те оплитат; пленяват те в клетка. Тревогите са несигурни, тъй като са за бъдещето.

Когато чувстваш, не се тревожиш. Чувствата са като цветята, появяват се, разцъфват и умират. Чувствата се надигат, после спадат и изчезват. Когато чувствата ти са изразени, се чувстваш облекчен. Когато се ядосаш, изразяваш гнева си и в следващия момент се чувстваш добре. Или когато си разстроен, плачеш и го преодоляваш. Чувствата траят за кратко и след това си отиват, но тревогите те ядат много по-дълго и накрая те изконсумират.

 dsc_2931

Чувствата те правят спонтанен. Децата чувстват, затова те са спонтанни, но възрастните слагат спирачка на своите чувства и започват да се тревожат. Тревогите възпрепятстват действието, докато чувствата тласкат към действие. Да се тревожиш за отрицателните чувства е благословия, защото това слага спирачка на тези чувства и ти попречва да действаш спрямо тях. Но обикновено не се тревожим за положителните чувства. Въпреки че когато мислиш, че чувстваш прекалено, много тогава често започваш да се тревожиш за чувствата си.

Да предадеш своите тревоги е молитва, а молитвата те пренасп в чувствата.

 

Неудобство

 

Защо се чувстваш неловко? Как да престанеш да се чувстваш неловко?

 

Ако винаги си бил центърът на вниманието и внезапно си встрани, можеш да се чувстваш не на място. По подобен начин ако винаги си гледал отстрани и внезапно си изтласкан на сцената, можеш да почувстваш непокойствие. Един много зает човек, който няма нищо за правене, и един отпуснат човек, който е изправен пред отговорности, могат също да почувстват неспокойствие. Ако си свикнал да даваш заповеди на другите и внезапно трябва да получаваш заповеди, или ако обикновено следваш заповеди, но си поставен в ситуация, в която трябва да даваш заповеди, можеш да се почувстваш не на място. Да се чувстваш не на място може да блокира здравия разум и да изкриви логиката.

dsc00005

Advertisements